Catalog No. : NOVA-5143-02

NEXTflex™ ChIP-Seq Kit

NEXTflex™ ChIP-Seq Kit

Description

48 rxns
ItemSize Application Price
NEXTflex™ ChIP-Seq Kit $1,915.00
$1,915.00